Bezpečnostní nátěry

Bezpečnostní nátěry zvyšují přehlednost a bezpečnost ve výrobních, skladovacích halách či celých areálech. Mezi bezpečnostní značení spadá i šrafování rohů, sloupů, vrat, kolejí, hydrantů a dalších specifických nebo nebezpečných míst. Nabízíme i natírání podlah, značení parkovacích a skladových míst.

Pro školy a veřejné instituce nabízíme šrafování schodů a značení únikových cest.

Značení potrubí

Podle směrnice EU č. 92/58  je značení potrubí povinné pro všechna potrubí, kterými jsou vedeny nebezpečné látky. Tato povinnost platí pro látky výbušné, velmi hořlavé, oxidační, plyny pod tlakem, korozivní a žíravé, toxické, dráždivé, zdraví škodlivé, nebezpečné pro životní prostředí. Potrubní značení je také určeno pro potrubí, kterými proudí provozní tekutiny (kapaliny a plyny), které nemají nebezpečné vlastnosti. Použití potrubního značení zvyšuje přehlednost malých i větších technologických celků a může zabránit nechtěným škodám a haváriím.

Potřebujete vymalovat? Máte dotaz?

TRITON MALBA, spol. s r. o.
Bělohradská 119
580 01 Havlíčkův Brod

+420 602 426 991
info@triton-malba.cz

  Co nabízíme

  Malování

  • Bytů, pokojů, veřejných institucí, kanceláří
  • Škol, školek, dětských domovů
  • Zdravotnických zařízení
  • Reklamní nápisy, loga a obrázky na omítku

  Natírání

  • Fasád
  • Střech
  • Průmyslových hal, podlah, ocelových konstrukcí
  • Plotů
  • Antigrafiti

  Speciální malířské, dekorativní techniky

  • Stěrkové
  • Špachtlovací
  • Lazurovací
  • Imitace oceli, rzi
  • Artelazura
  • Benátský štuk

  Další služby

  • Tapetování
  • Sádrokartony a stropní kazety
  • Renovace oken a dveří
  • Nátěry, nástřiky a zateplení fasád
  • Drobné zednické práce, sádrové stěrky
  • Prodej barev a malířských potřeb