Bezpečnostní nátěry

Bezpečnostní nátěry zvyšují přehlednost a bezpečnost ve výrobních, skladovacích halách či celých areálech. Mezi bezpečnostní značení spadá i šrafování rohů, sloupů, vrat, kolejí, hydrantů a dalších specifických nebo nebezpečných míst. Nabízíme i natírání podlah, značení parkovacích a skladových míst.

Pro školy a veřejné instituce nabízíme šrafování schodů a značení únikových cest.

Značení potrubí

Podle směrnice EU č. 92/58  je značení potrubí povinné pro všechna potrubí, kterými jsou vedeny nebezpečné látky. Tato povinnost platí pro látky výbušné, velmi hořlavé, oxidační, plyny pod tlakem, korozivní a žíravé, toxické, dráždivé, zdraví škodlivé, nebezpečné pro životní prostředí. Potrubní značení je také určeno pro potrubí, kterými proudí provozní tekutiny (kapaliny a plyny), které nemají nebezpečné vlastnosti. Použití potrubního značení zvyšuje přehlednost malých i větších technologických celků a může zabránit nechtěným škodám a haváriím.

Potřebujete vymalovat? Máte dotaz?

TRITON MALBA, spol. s r. o.
Bělohradská 119
580 01 Havlíčkův Brod

+420 602 426 991
info@triton-malba.cz

Co nabízíme

Malování

 • Bytů, pokojů, veřejných institucí, kanceláří
 • Škol, školek, dětských domovů
 • Zdravotnických zařízení
 • Reklamní nápisy, loga a obrázky na omítku

Natírání

 • Fasád
 • Střech
 • Průmyslových hal, podlah, ocelových konstrukcí
 • Plotů
 • Antigrafiti

Speciální malířské, dekorativní techniky

 • Stěrkové
 • Špachtlovací
 • Lazurovací
 • Imitace oceli, rzi
 • Artelazura
 • Benátský štuk

Další služby

 • Tapetování
 • Sádrokartony a stropní kazety
 • Renovace oken a dveří
 • Nátěry, nástřiky a zateplení fasád
 • Drobné zednické práce, sádrové stěrky
 • Sanace balkónů, lodgií a teras
 • Prodej barev a malířských potřeb